Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 20.07.2024
Meniny dnes oslavuje: Iľja, Eliáš    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Oznamy a udalosti

<< [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ] >>  

24-02-2020 - Letný tábor 2020
Letný tábor 2020 Mestská polícia Sereď pripravuje počas letných prázdnin denný letný tábor pre deti 1. až 6. ročníka ZŠ. Tábor bude realizovaný v priestoroch Denného centra pre seniorov Sereď (Jesenského ul. – oproti MsP Sereď) a na deti sa tešíme v 2 turnusoch: 1. turnus: 20. júla – 24. júla 2020, 2. turnus: 27. júla – 31. júla 2020. Deti na letný tábor prijímame do naplnenia kapacity (max. 30 detí na turnus), s tým, že uprednostňujeme účasť dieťaťa na jednom z turnusov. V prípade prihlásenia dieťaťa na oba turnusy bude dieťa prijaté do jedného z nich, v druhom bude zaradené medzi náhradníkov. O zaradení dieťaťa do zoznamu náhradníkov budete spätne informovaní na Vami uvedenom telefónnom čísle v prihláške. Prihláška a informácie k LT sú k dispozícii na webovej stránke MsP Sereď www.msp.sered.sk (v časti Prevencia – Tlačivá na stiahnutie) a na FCB MsP Sereď. Prihlášku si záujemcovia môžu vyzdvihnúť taktiež osobne na MsP Sereď. Prihlášku je potrebné doručiť v jednom origináli na Mestskú políciu Sereď (Jesenského 3015) do 29.05.2020. V prípade emailovej prihlášky prosíme o doručenie originálu aj v tlačenej forme. Poplatok za 1 dieťa/1 turnus LT je vo výške 100,- €/dieťa. Termín úhrady a jej spôsob bude zákonným zástupcom prijatých detí oznámený po zosumarizovaní prihlášok prostredníctvom e-mailu, príp. sms. Kontaktná osoba organizátora tábora: Mgr. Karin Kapustová, PhD. [celý článok]

10-02-2019 - Projekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšie
Projekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšie Od začiatku školského roka 2018/2019 Mestská polícia Sereď realizuje projekt, ktorého cieľom je premieňať všetky hodiny detí strávené v školskom prostredí na čo najbezpečnejšie. [celý článok]

28-06-2018 - Futbalový turnaj
Futbalový turnaj MsP v rámci prevencie kriminality zorganizovala 27.6. už 7.ročník futbalového turnaja o pohár MsP. Tentoraz na turnaj boli pozvané družstvá 1.a 2.ročníkov základných škôl (deti narodené v roku 2010 a ml.). Jednotlivé zápasy skončili nasledovne. [celý článok]

28-06-2018 - Oplatí sa pripraviť - v kríze hlavu nestratiť
Oplatí sa pripraviť - v kríze hlavu nestratiť V mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách ako je ohrozenie života, zdravia, majetku je ťažké zachovať chladnú hlavu a príprava vo forme nácviku zvládnutia takýchto situácií je podľa nášho názoru ideálnym spôsobom prípravy na zvládnutie reálneho ohrozenia. Preto sme sa začiatkom roka zamerali popri iným aktivitám aj na vypracovanie projektu, ktorý by prispel k získaniu teoretických poznatkov a praktických zručností detí v sebaochrane a v poskytovaní prvej pomoci. Projekt snázvom „Oplatí sa pripraviť – v kríze hlavu nestratiť“, finančne podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci grantového programu Deti v bezpečí, vstúpil v mesiaci jún 2018 do svojej realizačnej fázy. [celý článok]

06-06-2018 - Ekologický čin roka 2017
Ekologický čin roka 2017 Ekologický čin roka 2017 patrí Mestskej polícii Sereď. Dňa 5.6.2018 sa Mestská polícia Sereď zúčastnila na vyhodnotení súťaže Ekologický čin roka 2017 vyhlásenej Trnavským samosprávnym krajom. [celý článok]

31-05-2018 - Projekt MsP pomôže deťom
Projekt MsP pomôže deťom V mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách ako je ohrozenie života, zdravia, majetku a pod. je ťažké zachovať chladnú hlavu nielen deťom, ale aj dospelým. Mestská polícia [celý článok]

12-03-2018 - Výberové konanie
Výberové konanie Mesto Sereď – Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca mesta s funkčným zaradením: PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE [celý článok]

07-02-2018 - Denný letný tábor 2018
Denný letný tábor 2018 Počas letných prázdnin 2018 organizuje Mestská polícia Sereď denný letný tábor pre deti 1. až 6. ročníka ZŠ. Tábor bude realizovaný v priestoroch Denného centra pre seniorov Sereď (Jesenského ul. – oproti MsP Sereď) v 2 termínoch: 1. turnus: 16. júla – 20. júla 2018, 2. turnus: 23. júla – 27. júla 2018. [celý článok]

16-11-2017 - Pátranie po koreňoch extrémizmu
Pátranie po koreňoch extrémizmu Mestská polícia Sereď sa v rámci svojej preventívnej činnosti snaží každý rok do svojej ponuky aktivít vkladať aj nové a aktuálne témy. Tento rok sme sa rozhodli vniesť medzi študentov stredných škôl tému extrémizmu a radikalizácie. Keďže je to téma nielen vysoko aktuálna, ale aj veľmi náročná na spracovanie a predstavenie mladým ľuďom, oslovili sme tajomníčku Výboru pre predchádzane a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na odbore prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR kpt. JUDr. Dominiku Ďuranovú, [celý článok]

18-10-2017 - Jesenná brigáda bezdomovcov
Jesenná brigáda bezdomovcov V poradí už 2. jesennú brigádu zorganizovali mestskí policajti, ktorej účastníkmi boli miestni bezdomovci. Bezdomovci vyčistili priestory časti zvanej "Larzenky" okolia rieky Váh a priestor pri garážach na Novomestskej ul., kde sa najčastejšie zdržiavajú bezdomovci. V takýchto brigádach s bezdomovcami plánuje mestská polícia pokračovať aj na iných miestach, kde zostáva neporiadok práve po bezdomovcoch. [celý článok]